General

Solucions per desinfectar el terra del COVID19

HAKO DESINFECCIÓ
HAKO DESINFECCIÓ
HAKO DESINFECCIÓ
HAKO DESINFECCIÓ

Davant la situació d’epidèmia global a la qual es troba el món i donant resposta a la necessitat de desinfecció de qualsevol instal·lació, Hako ha desenvolupat un mòdul de desinfecció compatible amb la majoria de les seves fregadores i escombradores de conductor assegut. 

Mòdul de desinfecció HAKO

Compatible amb la majoria de les seves fregadores i escombradores. Hi ha la possibilitat de muntar aquest equip a les vostres màquines i poder desinfectar qualsevol paviment alhora que la màquina frega.
El mòdul està dotat d’un sistema de connexió molt fàcil que pulveritza el producte desinfectant seguit del sistema de fregat i assecat, aconseguint així una major seguretat bacteriològica després de fregar i assecar el paviment.

PREU 4.200 € + IVA

Més Informació

Blog

Davant la situació d’epidèmia global a la qual es troba el món i donant resposta a la necessitat de desinfecció de qualsevol instal·lació,...