Avís de cookies Mes info x

Avís Legal

 

El lloc web i el domini panella.cat corresponen a SERVEIS PANELLA. amb CIF B-17571746 , domiciliada a Av. Països Catalans. Polígon Industrial Girona, Riudellots de la Selva.  tel. 972.477.064, adreça electrònica info@panella.cat. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona nº GE-17336, Llibre 1778, fulla GI-29782, foli 96.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys pertanyen a SERVEIS PANELLA,  o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. SERVEIS PANELLA presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. SERVEIS PANELLA n’autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a SERVEIS PANELLA, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a SERVEIS PANELLA (framing).

PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals obtingudes per mitjà del formulari de contacte d’aquest lloc són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament  s’incorporarien a un fitxer o tractament de dades en el cas que s’establís una relació contractual entre SERVEIS PANELLA i la persona titular de les dades, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que SERVEIS PANELLA actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això SERVEIS PANELLA manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al titular del lloc fins a la seva confirmació expressa.
SERVEIS PANELLA es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
SERVEIS PANELLA no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

UTILITZACIÓ DE COOKIES

SERVEIS PANELLA informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en els processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l'usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de SERVEIS PANELLA. La vigència d’aquestes galetes és l’estimada necessària per aconseguir aquests objectius. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d'Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

CONDICIONS D’ÚS 

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

  • Ofertes
  • Manteniment Garantia
  • Valoració del servei
  • Cita Prèvia
  • Localització
  • Contacte
  • Galeria d'Imatges